HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
tel.: 48 22 225 28 50 kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
17 października 2012 - Warszawa
Wysokość kwoty rekompensaty w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle nowych zasad pomocy publicznej

Od 27 lipca 2012 roku obowiązują nowe wytyczne MRR dotyczące reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jst (gospodarka odpadami komunalnymi). Uwzględniają one Decyzję KE 2012/21/UE oraz nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główne zagadnienia seminarium:
 • Kwota rekompensaty - wyliczanie i weryfikacja z uwzględnieniem nowych wytycznych MRR
 • Studium przypadku - Kalkulacja należnej rekompensaty na przykładzie zakładu zagospodarowania odpadów
 • Reguły unikania nadwyżek rekompensaty
 • Zmiany w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
 • Zastosowanie Decyzji KE 2005/842/WE i Decyzji KE 2012/21/UE jako podstawy prawnej do wypłaty dofinansowania projektu
 • Rozwiązania praktyczne w przygotowaniu samorządowych projektów odpadowych i ubieganiu się o ich dofinansowanie
Seminarium prowadzą prelegenci z doświadczeniem praktycznym w:
 • obsłudze prawnej procesu wydatkowania środków z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Strategii wykorzystania Funduszu Spójności 2004-2006 oraz POIŚ 2007-2013
 • tworzeniu wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zasad własnych jst (gosp. odpadami)
 • w realizacji projektów doradczych na rzecz JST i firm komunalnych
 • modelowaniu i prognozowaniu finansowym oraz analizach finansowo-ekonomicznych projektów inwestycyjnych,
 • przygotowaniu szeregu projektów infrastrukturalnych w tym z zakresu gospodarki odpadami
 • kalkulacji kwoty rekompensaty podmiotom prowadzącym gospodarkę odpadami (Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, ZGO w mieście Gać)
Polityka Prywatności