HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
tel.: 48 22 225 28 50 kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
25 września 2012 - Warszawa
Gminne przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi. Wymagania gmin a oczekiwania przedsiębiorców. Kwestie prawne, finansowe, jakościowe oraz przedmiotowe przetargów.

UWAGA- zmiana miejsca seminarium Centrum Konferencyjne FOCUS, Al. Armii Ludowej 26 Gminy zaczęły już przygotowywać przetargi wyłaniające firmy, które od przyszłego roku będą odbierać odpady komunalne. Pojawia się mnóstwo pytań jak w praktyce przygotować taki przetarg? Podczas seminarium eksperci omówią kluczowe kwestie prawne, finansowe, jakościowe i przedmiotowe oraz organizacyjne przygotowywanych przetargów, uwzględniając punkt widzenia zarówno gminy jak i podmiotów startujących do przetargów. Kluczowe zagadnienia seminarium:
 • Kluczowe aspekty przetargu oraz ich wpływy na koszty ponoszone przez budżet gminy
 • Jak oszacować koszty funkcjonowania systemu?
 • Możliwe do zastosowania tryby udzielenia zamówienia publicznego
 • Co powinno być przedmiotem usługi
 • VAT w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Co musi się znaleźć w SIWZ?
 • Wymagania wobec przedsiębiorców wynikające z ustawy o czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń – wpływ na organizowane przetargi
 • Obawy i oczekiwania przedsiębiorców planujących udział w przetargach
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Podział na sektory (Jakie korzyści i zagrożenia z tego mogą wyniknąć dla gminy / przedsiębiorców?)
 • Zapisy w SIWZ a wymagania co do osiągnięcia limitów przez gminy
 • Sposoby powierzenia zadań w drodze umowy – ograniczenia
Warto uczestniczyć w seminarium, ponieważ daje ono wiedzę n.t.:
 • Kluczowych kwestii związanych z przygotowaniem przetargu w gminie
 • Odpowiedzi na istotne pytania, które pojawią się w trakcie przygotowywania SIWZ
 • Znajomość odpowiednich przepisów oraz ich praktycznego zastosowania
 • Dotychczasowych doświadczeń w przygotowywaniu gmin do przetargów
Polityka Prywatności