HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
tel.: 48 22 225 28 50 kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
03 kwietnia 2012 - Warszawa
Seminarium - II edycja:
Tworzenie systemu naliczania i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - aspekty prawne i finansowe.

Od 1 stycznia 2012 r. biegnie okres przejściowy na przygotowanie i wdrożenie nowego prawa. Pojawia się wiele pytań jak w praktyce stosować przepisy? Kluczowe zagadnienia seminarium:
 • Analiza projektów rozporządzeń - aktualny stan prac nad wdrożeniem nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminach
 • Prawne konsekwencje wyboru określonej metody ustalenia opłaty
 • Przygotowanie uchwały Rady gminy oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Zaprojektowanie instytucjonalnego kształtu systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy
 • Jak oszacować koszty funkcjonowania systemu? (m.in. koszty odbioru odpadów, ich transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania, tworzenia i eksploatacji punktów selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej systemu)
 • Przykład wyliczenia opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców, w tym wybór sposobu naliczania opłaty i określenie stawek
 • Ochrona danych osobowych w tworzonych systemach
 • Prawne możliwości windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Ocena wpływu omawianych zmian na budżety JST
 • Argumentacja uzasadniająca celowość wybranego modelu organizacyjnego systemu gospodarki odpadami, kosztów jego funkcjonowania w zestawieniu z korzyściami - uzyskanie akceptacji radnych.
Po każdym wystąpieniu przewidzieliśmy czas na pytania i dyskusję Do udziłału w seminarium zapraszamy:
 • Przedstawicieli władz samorządowych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami
 • Przedstawicieli spółek komunalnych oraz firm prywatnych funkcjonujących w sektorze gospodarki odpadami
Dlaczego warto wziąć udział w seminarium:
 • Uzyskanie fachowych porad na temat sprawnego wdrożenia ustawy o porządku i czystości w gminach
 • Ustalenie planu działań, które należy podjąć już teraz, aby system funkcjonował zgodnie z prawem i terminowo
 • Wiedzę na temat prawidłowego interpretowania i stosowania nowych przepisów
 • Uniknięcie kar finansowych za niedotrzymanie zobowiązań nałożonych przez ustawę
Polityka Prywatności