HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
tel.: 48 22 225 28 50 kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
20 września 2011 - Warszawa, Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR
Konsekwencje prawne i finansowe nowych regulacji prawnych w ustawie o działalności leczniczej

W odpowiedzi na szerokie zainteresowanie poprzednimi edycjami seminarium oraz bardzo wysoki poziom satysfakcji uczestników poprzednich edycji serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne praktyczne seminarium , na którym szczegółowo odpowiemy na kluczowe pytania:
 • Jakie zmiany wprowadza ustawa w zakresie zatrudniania personelu, obsadzania kluczowych stanowisk, wynagradzania? Projekt Rozp. MZ w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
 • Jakie zmiany czekają ZOZ oraz NZOZ po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej?
 • Co powinien zawierać regulamin organizacyjny placówki?
 • Jakie są obowiązkowe zmiany w statucie placówki?
 • Jakie są uprawnienia kontrolne:Ministerstwa Zdrowia, organów prowadzących rejestr, podmiotów tworzących oraz ich konsekwencje?
 • Na jakich zasadach prowadzone będą nowe rejestry?
 • Kiedy organ prowadzący może odmówić wpisu lub wykreślić z rejestru? Rozporządzenie MZ z dnia 1 lipca 2011 roku?
 • Jakie wymagania muszą spełnić pomieszczenia sanitarne ZOZ? Rozp. MZ z dnia 2 lutego 2011 r.
 • Kiedy przekształcenie spzoz w spółkę może być korzystne dla funkcjonowania placówki?
Najważniejsze zagadnienia seminarium:
 • Analiza przepisów przejściowych, dostosowujących i końcowych ustawy o działalności leczniczej
 • Nowe zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Tworzenie, likwidacja oraz przekształcanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali klinicznych oraz placówek resortowych.
 • Dostosowanie powierzchni i urządzeń do nowych wymogów
 • Najważniejsze zagadnienia prawa pracy w ustawie o działalności leczniczej
 • Zasady kontroli i nadzoru
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Seminarium skierowane było do przedstawicieli:
 • Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Organów założycielskich publicznych i niepublicznych placówek - Urzędów Marszałkowski, Urzędów Miast, Starostw,
 • Departamentów Zdrowia, Departamentów Prawnych oraz Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego w JST.
Podsumowanie seminarium poprzez panel dyskusyjny z udziałem:
 • Prelegentów seminarium
 • Przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej
 • Przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych
 • Sławomira Jagieły, Dyrektora Naczelnego, Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z o.o. Seminarium prowadzili: Grzegorz Mączyński - Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Członek Zespołu Doradztwa dla Branży Farmaceutycznej i Biotechnologii. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Doświadczenie nabywał podczas kilku lat pracy w Ministerstwie Zdrowia, w tym w również w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji. Ukończył aplikację adwokacką w warszawskiej ORA. Wykłada także na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zarządzania ryzykiem w przemyśle farmaceutycznym. Piotr Pawłowski - Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Członek Zespołu Doradztwa dla Branży Farmaceutycznej i Biotechnologii. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa konstytucyjnego, prawa publicznego gospodarczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych. Doradza izbom gospodarczym, stowarzyszeniom branżowym oraz organizacjom społecznym w procesie konsultowania oraz tworzenia projektów legislacyjnych. Jest m.in. współautorem „Projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością” przygotowanego pod auspicjami Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Autor publikacji w przedmiocie zasad tworzenia prawa, oceny skutków regulacji oraz z zakresu prawa ubezpieczeń i prawa odszkodowawczego. Katarzyna Dobkowska - Radca Prawny, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawnopracowniczych sporów sądowych. Pracuje dla klientów działających m.in. w sektorach: transportowym, produkcyjnym, inwestycyjnym i finansowym oraz w branży usługowej. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantka w Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu wspólnotowego prawa pracy.
 • Polityka Prywatności