HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
tel.: 48 22 225 28 50 kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
19 lipca 2011 - Warszawa
Najważniejsze regulacje prawne jednostek ochrony zdrowia, a ustawa o działalności leczniczej.

Z dniem 1 lipca 2011r weszła w życie ustawa o działalności leczniczej. Jakie zmiany w zakresie funkcjonowania i administracji czekają wszelkie placówki prowadzące działalność leczniczą od 1 lipca 2011?
 • Zmiany w kontraktowaniu świadczeń z NFZ
 • Zmiany procedur nadzoru i kontroli placówek
 • Zmiany w przepisach przejściowych, dostosowujących i końcowych ustawy o działalności leczniczej
 • Zmiany wymogów dla pomieszczeń i urządzeń, których plan dostosowania musi zostać przygotowany do 30.06.2012r.
 • Tylko do końca b. r. będzie można prowadzić rejestry medyczne na dotychczasowych zasadach. Nowe rejestry obejmie ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Rozszerzenie katalogu podmiotów, których pracownicy będą mogli pełnić dyżury medyczne
 • Zmiany w zakresie pełnienia dyżurów medycznych i ich rozliczania
 • Zmiany zasad zatrudniania pracowników: a) periodyczne raporty do Państwowej Inspekcji Pracy – pierwszy do 30 września b. r. b) likwidacja skróconej normy czasu pracy, stosowanie systemu równoważnego i przedłużonego dobowego czasu pracy. Najważniejsze zagadnienia seminarium:
  • Kontraktowanie świadczeń z NFZ
  • Analiza przepisów przejściowych, dostosowujących i końcowych ustawy o działalności leczniczej
  • Nowe zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  • Dostosowanie powierzchni i urządzeń do nowych wymogów
  • Najważniejsze zagadnienia prawa pracy w ustawie o działalności leczniczej
  • Zasady kontroli i nadzoru
  • Prowadzenie rejestrów podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  Seminarium było skierowane do przedstawicieli:
  • Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
  • Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
  • Organów założycielskich publicznych i niepublicznych placówek - Urzędów Marszałkowski, Urzędów Miast, Starostw,
  • Departamentów Zdrowia, Departamentów Prawnych oraz Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego w JST.
  Seminarium prowadzili: Grzegorz Mączyński - Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Członek Zespołu Doradztwa dla Branży Farmaceutycznej i Biotechnologii. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Doświadczenie nabywał podczas kilku lat pracy w Ministerstwie Zdrowia, w tym w również w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji. Ukończył aplikację adwokacką w warszawskiej ORA. Wykłada także na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zarządzania ryzykiem w przemyśle farmaceutycznym. Piotr Pawłowski - Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Członek Zespołu Doradztwa dla Branży Farmaceutycznej i Biotechnologii. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa konstytucyjnego, prawa publicznego gospodarczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych. Doradza izbom gospodarczym, stowarzyszeniom branżowym oraz organizacjom społecznym w procesie konsultowania oraz tworzenia projektów legislacyjnych. Jest m.in. współautorem „Projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością” przygotowanego pod auspicjami Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Autor publikacji w przedmiocie zasad tworzenia prawa, oceny skutków regulacji oraz z zakresu prawa ubezpieczeń i prawa odszkodowawczego. Katarzyna Dobkowska - Radca Prawny, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawnopracowniczych sporów sądowych. Pracuje dla klientów działających m.in. w sektorach: transportowym, produkcyjnym, inwestycyjnym i finansowym oraz w branży usługowej. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantka w Polskiej Akademii Nauk, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu wspólnotowego prawa pracy.
Polityka Prywatności