HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
16 grudnia 2020 - Warszawa
Udział w formie online
Pozyskanie decyzji środowiskowej po zmianie przepisów

W 2020 roku przyjęto regulacje mające na celu usprawnić procesy inwestycyjne  (to ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... oraz 10 września 2019 roku Rada Ministrów przyjęła nowe "Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko").

W przypadku niektórych inwestycji wymagania środowiskowe zostały zaostrzone, a w przypadku innych - inwestorzy zostaną zwolnieni z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Zmiana ustawy o OOŚ dokonuje także modyfikacji procedur i postępowań administracyjnych, które dotyczą zarówno inwestorów jak i organów administracji publicznej uczestniczących w procesie podejmowania rozstrzygnięć w tych sprawach.

Przygotowaliśmy praktyczne seminarium, podczas którego na przykładach przeanalizujemy i omówimy kluczowe kwestie istotne przy przygotowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego.

Zaproszenie na seminarium kierujemy do:
  • Inwestorów w trakcie planowania lub realizacji inwestycji
  • Projektantów, wykonawców działających na zlecenie inwestorów
  • Firmy budowlane, inżynieryjne, biura architektury
  • Przedstawicieli organów administracji uczestniczących w procesie opiniowania i wydawania decyzji

Główne zagadnienia, które szczegółowo omówimy:
  • W jakich sytuacjach od teraz wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia - jako podstawowy dokument wstępnej fazy oceny oddziaływania na środowisko
  • Przedsięwzięcia jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko według nowego Rozporządzenia
  • Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianach przepisów
  • Rozbudowa, przebudowa lub montaż w ramach budowanych lub istniejących obiektów - zmiana wymogów środowiskowych
  • Usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych od strony inwestora i organu (wdrożone zmiany)

Seminarium prowadzi praktyk w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w przygotowaniu i realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych Zarządza procesem oceny oddziaływania na środowisko począwszy od kierowania multidyscyplinarnymi zespołami specjalistów przygotowujących dokumentację środowiskową, aż po udział w konsultacjach społecznych i reprezentowanie inwestorów w procedurach administracyjnych.
Polityka Prywatności