HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
02 kwietnia 2019 - Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Aleje Jerozolimskie 123 A
JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NA ZBIERANIE LUB PRZETWARZANIE ODPADÓW PO ZMIANACH PRZEPISÓW?
Inne lokalizacje i terminy
Gdańsk - 03 kwietnia 2019 | Poznań - 08 kwietnia 2019

W trybie pilnym zostały uchwalone zmiany w ustawie o odpadach oraz inspekcji ochrony środowiska. Wpływają one istotnie na cały sektor gospodarki odpadami.
Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez praktyków, którzy przeanalizują wszystkie wprowadzone zmiany i na przykładach zaprezentują jakie działania podjąć, aby prawidłowo przygotować wniosek o wydanie decyzji na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Wśród omawianych tematów będą m.in.:
 
  • Wniosek o wydanie decyzji na zbieranie (przetwarzanie) odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów  – co powinny szczegółowo zawierać, jakie dokumenty przygotować, oczekiwania ze strony organów
  • Krótszy okres/czas magazynowania odpadów oraz prowadzenie wizyjnego monitoringu – jakie działania podjąć?
  • Zabezpieczenie roszczeń – analiza rozporządzenia - formy, zasady, czas, wyliczanie na przykładach konkretnych kwot
  • Operaty przeciwpożarowe – co mają zawierać, czego oczekiwać zlecając wykonanie?
 
Szkolenie prowadzą praktycy:
 
  • specjalista ds. ochrony środowiska, od ponad dwunastu lat w branży  gospodarki odpadami - obecnie na stanowisku zastępcy kierownika Działu Logistyk i Ochrony Środowiska w RIPOK, Posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Audytor TUV Nord Polska Sp. z o .o. w zakresie systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki odpadami. 
  • prawnik, który od ponad 10 lat zajmuje się komplekso­wą ob­słu­gą praw­ną przed­się­biorstw pro­wa­dzą­cych działal­ność w sektorze go­spo­dar­ki od­pa­da­mi. Bie­rze udział w procesach wewnętrznych mających na celu dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa, jak rów­nież w przy­go­to­wa­niu in­we­sty­cji budowlanych w po­sta­ci skła­do­wisk odpa­dów, instalacji RIPOK i oczysz­czal­ni ście­ków, przy­go­to­wu­jąc i ne­go­cju­jąc umo­wy, jak i bio­rąc udział w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych i sądowo administracyjnych w przedmiocie uzyskiwania decyzji środowiskowych.
Polityka Prywatności