HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
07 grudnia 2018 - Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wymiar prawny i finansowy - planowane zmiany

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Dodatkowo 21 listopada pojawił się projekt nowelizacji uchwalonych już przepisów dotyczący m.in. kwestii procedury przekształcenia, opłat i terminów wydawania zaświadczeń. 
 • Jak przygotować gminę / starostwo do czasochłonnych i skomplikowanych procedur administracyjnych wynikających z uchwalonej ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku i planowanych zmian?
 • Co to oznacza w praktyce dla deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są w posiadaniu takich nieruchomości?

Główne zagadnienia, które szczegółowo omówimy: 
 • Zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność - tryb wydania, wzór i skuteczność doręczenia
 • Opłata przekształceniowa:
 1. Sposób naliczenia
 2. Terminy i okres uiszczenia
 3. Ulgi w uiszczaniu opłaty - rozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności
 4. Bonifikaty od opłaty - fakultatywne i obligatoryjne
 5. Zakwestionowanie opłaty przekształceniowej
 6. Opłata łączna
 • Wniosek o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji oddania budynku do użytkowania lub wyodrębnienia lokalu po dniu 1 stycznia 2019 r.
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a pomoc publiczna - kwestie prawne
 • Planowane zmiany przepisów odnośnie procedury przekształcenia i wysokości opłat 
Seminarium prowadzą: specjaliści w zakresie obrotu nieruchomościami, prawa administracyjnego i pomocy publicznej; autorzy publikacji oraz trenerzy prowadzący liczne szkolenia (m.in. z zakresu procedury administracyjnej, ustawy o gospodarce nieruchomościami). Stale współpracują m. in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą w Poznaniu. Praktycy z doświadczeniem w zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi.
Polityka Prywatności