HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
04 lipca 2018 - Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Aleje Jerozolimskie 123 A
NOWE SPRAWOZDANIA O ODPADACH KOMUNALNYCH 2018. SZABLONY: WYPEŁNIANIE I ANALIZA ZMIAN. BDO W PRAKTYCE.
Inne lokalizacje i terminy
Poznań - 10 lipca 2018 | Katowice - 12 lipca 2018 | Gdańsk - 16 lipca 2018

Obecnie Ministerstwo Środowiska proceduje projekt rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

W projekcie rozporządzenia wprowadzano nowe wzory sprawozdań dla:
  • Odbierających odpady komunalne
  • PSZOK-ów
  • Punktów skupu surowców wtórnych
  • Gmin
W uzasadnieniu tego rozporządzenia wyraźnie wskazano, iż Ministerstwu Środowiska bardzo zależy, aby nowe wzory sprawozdań obowiązywały już za pierwsze półrocze 2018 roku! W trybie pilnym procedowane są także projekty ustaw: o odpadach i o Inspekcji Ochrony Środowiska, które wprowadzają wiele zmian w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi. 

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego omówimy szczegółowo wszystkie rubryki nowych tabel i przeanalizujemy wprowadzone zmiany.

Kluczowe zagadnienia:
  • Szczegółowe omówienie wszystkich Działów formularzy sprawozdawczych (część opisowa i praktyczna)
  • Zasady obliczania poziomu ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (PMTS)
  • Jak wykorzystać dane z RIPOK? Jakie informacje Zarządzający Regionalną Instalacją jest zobligowany przekazywać na mocy ustawy?
  • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, dane z GUS a dane wejściowe do obliczeń
  • BDO - do kiedy i jak się zgłosić i co dalej?
  • DPR - a odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych - zasygnalizowanie nowych zasad wystawania dokumentów potwierdzających recykling na odpady pochodzące z gospodarstw domowych
 
Szkolenie prowadzi praktyk - specjalista ds. ochrony środowiska, od ponad dziesięciu lat w branży gospodarki odpadami komunalnymi - obecnie na stanowisku zastępcy kierownika Działu Logistyk i Ochrony Środowiska w RIPOK. Posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Audytor TUV Nord Polska Sp. z o .o. w zakresie systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu sprawozdawczości w gospodarce odpadami komunalnymi. Współautor poradnika wydawnictwa C.H. BECK pt. "Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych".

Szkolenie ma charakter interaktywny, przewidzieliśmy czas na dyskusję i pytania, a po zakończeniu szkolenia dodatkowo przeznaczyliśmy czas na indywidualne konsultacje dla zainteresowanych.
Polityka Prywatności