HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
12 czerwca 2018 - Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51
ELEKTROMOBILNOŚĆ - PRAWNE, FINANSOWE I TECHNICZNE ASPEKTY WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada wiele nowych obowiązków na podmioty publiczne w zakresie zakupu i promocji pojazdów elektrycznych. Pojawia się nowy zakres działań związanych z planowaniem infrastruktury paliw alternatywnych.

Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do końca 2018 roku przygotować analizę kosztów i korzyści związaną z wykorzystaniem pojazdów zeroemisyjnych. Zapraszamy na ogólnopolskie seminarium poświęcone całościowo kwestią wdrożenia nowych przepisów, zarówno jeśli chodzi
o zakup i użytkowanie pojazdów zeroemisyjnych jak i budowy infrastruktury paliw alternatywnych.

Główne zagadnienia:
  • Sporządzenie analizy kosztów i korzyści przy wykorzystaniu transportu zeroemisyjnego - zakres i kluczowe elementy analizy
  • Budowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych (ogólnodostępna oraz stacje ładowania autobusów elektrycznych) - jak zaplanować i wdrożyć takie działania?
  • Zamówienia publiczne na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i wiążące się z nimi wyzwania - jak przygotować specyfikacje?
  • Współpraca z operatorami systemów dystrybucji
  • Zmiana planów transportowych
  • Wymogi organizatora wobec operatora w zakresie posiadania floty autobusów zeroemisyjnych
  • Rozliczenia w rekompensacie przy zakupie i eksploatacji taboru zeroemisyjnego

Seminarium ma formę interaktywną, dlatego zachęcamy już teraz do wysyłania na nasz w/w adres e-mail pytań na które chcieliby Państwo usłyszeć odpowiedzi. Gwarantujemy czas na dyskusję i zadawanie pytań także w trakcie seminarium, a po zakończeniu seminarium dodatkowo przeznaczyliśmy czas na indywidualne konsultacje dla zainteresowanych.

Seminarium prowadzą praktycy, m.in. eksperci, którzy od lat zajmują się zagadnieniami prawnymi, finansowymi i technicznymi w zakresie organizacji, funkcjonowania i finansowania transportu i komunikacji miejskiej.

Wśród prelegentów są m.in: 
 
Grzegorz Filipowicz-  Senior Associate / Infrastructure and Energy Practice DZP. Specjalista z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska  i regulacji procesów inwestycyjnych. Koncentruje się w szczególności na przepisach dotyczących wspierania odnawialnych źródeł energii, zagadnieniach koncesyjnych, a także kwestiach prawnych projektów z perspektywy regulacji energetycznych procesu budowlanego (postępowanie administracyjne).

Anna Glapa - Partner / Praktyka Infrastruktury i Energetyki DZP. Specjalizuje się we wszelkich aspektach związanych z transportem, pomocą publiczną (w tym z restrukturyzacją przedsiębiorstw), prawem administracyjnym, jak również w zagadnieniach dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Doradza przedsiębiorstwom w sektorze transportowym (w ramach transportu kolejowego, lotniczego, lokalnego transportu zbiorowego) zarówno w sprawach związanych ze świadczeniem usług, jak i infrastrukturą, czy przy projektach dotyczących środków transportu. Współpracuje z największymi operatorami przewozów pasażerskich na polskim rynku. Doradza także przy realizacji projektów infrastrukturalnych i pracuje m.in. nad optymalnymi strukturami realizacji projektów, pod kątem możliwych do zastosowania instrumentów/form prawnych czy źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego wsparcia publicznego.

Marcin Gromadzki - zawodowo związany z transportem od 1989 r., od 1992 r. rzecznik prasowy i projektant komunikacji w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Absolwent ekonomiki transportu na Wydziale Ekonomicznym UG, bliski współpracownik prof. Olgierda Wyszomirskiego. Działalność gospodarczą pod szyldem Public Transport Consulting prowadzi od 2008 r., przenosząc teorię i doświadczenia z Gdyni na inne obszary. Na zespół stałych współpracowników PTC składa się około 30 ekspertów, specjalizujących się w problematyce: kształtowania oferty przewozowej na podstawie analizy wyników badań marketingowych, rozliczeń świadczonych usług przewozowych, konstruowania planów transportowych i specyfikacji warunków zamówień na usługi przewozowe, wdrażania rozkładów jazdy.

Grzegorz Grzegrzółka -  Absolwent  Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 17 lat związany z branżą energetyczną oraz sektorem transportu publicznego. Specjalizuje się m.in. w systemach zasilania gwarantowanego oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań energoelektronicznych dla magazynów energii i fotowoltaiki. Koordynował m.in. proces opracowania i wykonania układów energoelektronicznych do pierwszego w Polsce magazynu energii.  W pracy zawodowej zajmuje się również stacjami zasilającymi SN, systemami potrzeb własnych oraz specjalistycznymi systemami zasilania wymaganymi w wojsku, przemyśle chemicznym i lotniczym. W firmie MEDCOM odpowiada także za projekty związane z ładowaniem autobusów elektrycznych i rozwój stacji szybkiego ładowania. Wprowadzał na polski rynek pierwsze ładowarki dla e-busów, w tym także ładowarki wykorzystujące technologię SiC.

dr Marcin Wołek - Katedra Rynku Transportowego, Uniwersytet Gdański,  od 1998 r. radny Miasta Gdyni, przewodniczący Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej. Kierownik projektu TROLLEY (Program dla Europy Środkowo-Wschodniej) na Uniwersytecie Gdańskim, członek Komitetu Doradczego
w projekcie LINK (7FP), członek Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Współpracownik czasopism fachowych „Autobusy” oraz „Transport i Komunikacja”. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów, referatów oraz ekspertyz z dziedziny transportu kolejowego, transportu miejskiego, badań marketingowych oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert i podwykonawca w projektach europejskich takich jak SPUTNIC, CIVITAS Guard, NICHES, ELTISPLUS.
   

Michał Wojciechowski - Senior Associate / Praktyka Infrastruktury i Energetyki DZP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z krajowym oraz unijnym prawem zamówień publicznych, jak również z szeroko pojętą tematyką umów w procesie inwestycyjnym. W swojej codziennej pracy doradza podmiotom gospodarczym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi) oraz na etapie samej realizacji umowy zawartej w rezultacie przeprowadzonego postępowania. Zaangażowany jest także w projekty współfinansowane ze środków unijnych związane z problematyką nakładania tzw. korekt finansowych. Oprócz tego prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu prawa zamówień publicznych.

Tomasz Zielenkiewicz - Associate / Praktyka Infrastruktury i Energetyki  DZP. Specjalizuje się w administracyjnoprawnych oraz cywilnoprawnych aspektach funkcjonowania sektorów regulowanych, w szczególności sektora transportu drogowego i kolejowego, z uwzględnieniem specyfiki zbiorowego transportu publicznego.  W szczególności Tomasz posiada doświadczenie w doradztwie w ramach postępowań administracyjnych (prowadzonych przez organy regulacyjne), sądowoadministracyjnych oraz procesów sądowych –związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców z sektora transportu drogowego oraz kolejowego. Doświadczenie Tomasza obejmuje także doradztwo kontraktowe z uwzględnieniem specyfiki branży transportowej. Uczestniczył w pracach nad procesem restrukturyzacji największego polskiego przewoźnika kolejowego. Zajmował się ponadto opracowywaniem struktur dystrybucyjnych oraz funkcjonowaniem sklepów i serwisów internetowych, jak również pomocą prawną w zakresie reguł ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji na rynkach regulowanych. Naukowe zainteresowania Tomasza obejmują w szczególności kwestie ekonomicznej analizy prawa.
Polityka Prywatności