HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
11 stycznia 2018 - Wrocław
Radisson Blu Wrocław
FINANSOWE I PRAWNE KONSEKWENCJE NOWELIZACJI USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ ORAZ ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW ORAZ INNYCH ZMIAN PRAWNYCH DLA SEKTORA WODNO-KANALIZACYJNEGO
Inne lokalizacje i terminy
Warszawa - 12 stycznia 2018 | Katowice - 17 stycznia 2018

Rok 2018 przyniesie ogromne zmiany dla sektora wodno-kanalizacyjnego. Znowelizowana  ustawa o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz nowe Prawo wodne będzie istotnie wpływało na działalność przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Zmieniają się także kompetencje organów gminy.
Dnia 11 stycznia 2018 roku pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Zapraszamy na seminarium, podczas którego omówimy szczegółowo kluczowe zmiany prawne nowych regulacji oraz przeanalizujemy kwestie finansowe, szczególnie przy konstruowaniu wniosku taryfowego po zmianach.

Główne zagadnenia:
  • Zadania i kompetencje gminy i przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych w ujęciu nowego Prawa wodnego oraz zmienionej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - zakres i tryb jego przyjmowania według nowych zasad
  • Taryfy wod.-kan. w nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy - aspekty finansowe
  • Projekt taryfy wg znowelizowanej ustawy
  • Metodyka i narzędzia prognostyczne przy wniosku taryfowym - model finansowy- studia przypadków

Seminarium w Warszawie prowadzą:
 
Joanna Kostrzewska - radca prawny, absolwentka wydziału prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Specjalista z zakresu materialnego i procesowego prawa administracyjnego, prawa samorządowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem ochrony środowiska, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową oraz informacją publiczną. Posiada doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Autor publikacji w Piśmie Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA; w Przeglądzie Komunalnym, w Serwisie Administracyjno-Samorządowym SAS; w Piśmie Wodociągi i Kanalizacja; w Serwisie Sozosfera.pl; Redaktor w portalu PrawoDlaSamorządu.pl.

Maria Narkiewicz - radca prawny, absolwentka wydziału prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek handlowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Konsultant w Dziale Prawa Cywilnego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalista z zakresu prawa handlowego, prawa samorządowego oraz zagadnień związanych z gospodarką wodno - ściekową. Posiada doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, w tym również jako członek rady nadzorczej spółki komunalnej.

Urszula Szefler - radca prawny, absolwentka wydziału prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Konsultant w Dziale Prawa Cywilnego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych oraz zajmuje się prawem ochrony danych osobowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych pracowników i współpracowników. Doradzała przy tworzeniu centrum usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Rafał Szporko - Prezes firmy DS Consulting Sp. z o.o. Od 16 lat związany z konsultingiem na rzecz JST, spółek komunalnych oraz innych podmiotów sektora publicznego.
W ramach projektów doradczych zajmuje się wykonywaniem analiz i wieloletnich projekcji finansowych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego, modelowaniem finansowym. Absolwent Ekonomii KUL. Wielokrotnie uczestniczył w przygotowaniu wniosków taryfowych jak i weryfikacji gotowych wniosków lub dokumentacji i danych służących przygotowaniu wniosków taryfowych.

Seminarium we Wrocławiu i Katowicach prowadzą:
 
Tomasz Srokosz - Partner w kancelarii KSP Legal & Tax Advice. Radca prawny. Doktor prawa, specjalista w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych, prawa ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, a także zamówień publicznych.
Doradza przy przygotowaniu modeli prowadzenia gospodarki komunalnej (wodno - ściekowej, odpadowej, utrzymania czystości) z uwzględnieniem aspektów środowiskowych zarówno dla samorządów jak i inwestorów prywatnych. Autor publikacji, dotyczących gospodarki komunalnej, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych (2016 r. - rozprawa doktorska poświęcona koncesji komunalnej). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
 
Rafał Szporko - Prezes firmy DS Consulting Sp. z o.o. Od 16 lat związany z konsultingiem na rzecz JST, spółek komunalnych oraz innych podmiotów sektora publicznego.
W ramach projektów doradczych zajmuje się wykonywaniem analiz i wieloletnich projekcji finansowych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego, modelowaniem finansowym. Absolwent Ekonomii KUL. Wielokrotnie uczestniczył w przygotowaniu wniosków taryfowych jak i weryfikacji gotowych wniosków lub dokumentacji i danych służących przygotowaniu wniosków taryfowych.
Polityka Prywatności