HALLMARK EVENTS
ul. Kasprowicza 31 lok 3, 01-817 Warszawa
tel.: 48 22 225 28 50 tel./fax.: 48 22 465 80 26
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
12 kwietnia 2017 - Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51
NOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM JST Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W USTAWACH Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 ROKU. CELE ZARZĄDCZE W KONTRAKTACH MENEDŻERSKICH. ASPEKTY PODATKOWE I KADROWE.
Inne lokalizacje i terminy
Katowice - 23 maja 2017 | Warszawa - 01 czerwca 2017

Dnia 16 grudnia 2016 roku Sejm uchwalił dwie ustawy:  „Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym” oraz „Ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym”.
Ustawy te zmieniają wiele przepisów dotychczas obowiązujących w JST, także „Ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”, gdzie wprowadzono sankcję finansowe dla JST za niewdrożenie ustawy.
 
Jest już coraz mniej czasu na wdrożenie zmian związanych z nowym sposobem zatrudniania i wynagradzania zarządów i rad nadzorczych spółek JST.
 
Zapraszamy na praktyczne seminarium poświęcone wdrożeniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, gdzie oprócz zmian prawnych wprowadzanych 16 grudnia omówimy kwestie podatkowe, prawne i kadrowe zawieranych kontraktów menedżerskich.
 
Na seminarium omówimy przykładowe projekty uchwał, celów zarządczych oraz przykładowy kontrakt menedżerski. 
 
 
Główne zagadnienia:

 
•  „Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym” oraz „ o zasadach zarządzania mieniem państwowym” – konsekwencje zmian dla JST i ich spółek
• Przykłady projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków organów nadzorujących oraz zarządzających
• Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego – obowiązkowa podstawa wymiaru oraz mnożnik – przykłady
• Umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji – przykładowy kontrakt menedżerski, zapisy newralgiczne podlegające prawu pracy, aspekty podatkowe i kadrowe
• PIT, VAT, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kontraktach menedżerskich
• Obligatoryjna część stała oraz część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego – przykłady
• Realizacja celów zarządczych a wysokość wynagrodzenia członków organu zarządzającego – jakie zapisy można zastosować w uchwale, jak przełożyć to na zapisy kontraktu?

 
Po każdym wystąpieniu przewidzieliśmy czas na dyskusję i pytania ze strony uczestników.

Seminarium prowadzą praktycy zajmujący tematem przekształceń własnościowych i nadzoru właścicielskiego, a także doradcy podatkowi, którzy specjalizują się w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w tym między innymi:
 
Marek Jarocki
Zajmuje stanowisko Partnera w dziale podatkowym EY w Warszawie, w zespole People Advisory Services. Rozpoczął pracę w EY w 2002 r. Wcześniej pracował w dziale podatkowym w Arthur Andersen. Marek ma duże doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ukończył MBA na University of Quebec w Montrealu (UQAM), studia w Szkole Głównej Handlowej (SGH), a także studia na wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Autor licznych publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych i współautor komentarza do ustawy o PIT. Często również jest prelegentem na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce podatkowej.


Grzegorz Piliszek
Manager i adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Droit des affaires europeen et francais na Université de Poitiers (Francja). Posiada również dyplom Specjalisty ds. kadr i płac i szerokie doświadczenie w dziedzinie optymalizacji kosztów pracowniczych, w tym składek ZUS w Polsce i w Europie.
 

Michał Balicki
Associate i adwokat, Menedżer Projektu w Kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k. Dołączył do zespołu Ernst & Young w 2014 roku, wcześniej pracował w renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej. Absolwent prawa na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 r. wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i doradzaniu przy przygotowywaniu dokumentów z zakresu prawa pracy, i.e. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenia i porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę,  umowy o delegowanie pracowników, także uczestniczy w przygotowywaniu i opiniowaniu regulacji wewnętrznych pracodawców i.e. regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, regulaminów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp. Świadczył również dla wielu podmiotów doradztwo przy wdrażaniu elastycznych form współpracy z menedżerami, projektowaniu polityki wynagradzania  oraz projektowaniu systemów zmiennych wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń opartych o instrument finansowy.
 
Zespół People Advisory Services

W ramach EY działa zespół specjalistów w obszarze People Advisory Services, który posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego dotyczącego kontraktów menedżerskich oraz odzyskiwania składek ZUS.
Doradza w zakresie projektowania struktur wynagradzania menedżerów, możliwości zmiany zatrudnienia z umowy o pracę na kontrakt menadżerski. Wspieraliśmy w odpowiednim zarządzaniu ryzykiem związanym z kwestiami podatkowymi oraz składkami  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku ze zmianą formy zatrudnienia, a także w określaniu celów zarządczych dla menedżerów oraz kontroli ich realizacji. 
 
Zespół PAS posiada także doświadczenie w zakresie związanym ze zmniejszaniem obciążeń z tytułu składek ZUS, ze szczególnym uwzględnieniem składki wypadkowej, wielokrotnie i skutecznie pomagając w analizie rozwiązań aktualnie stosowanych w tym zakresie oraz w przeprowadzeniu analiz prawnych w celu zapewnienia zgodności wskazanych rozwiązań z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami klientów. Jego wsparcie przyczyniło się do znacznego obniżenia kosztów pracy wynikających z ZUS.
 

O firmie EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 230 000 pracowników, których łączą wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom wysokiej jakości usług. Misją EY jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better Working World”. Firma pomaga swoim pracownikom, klientom i społecznościom, w których funkcjonuje wykorzystać ich potencjał.
EY ma biura w ponad 150 krajach, dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce ma blisko 2500 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych.