HALLMARK EVENTS
ul. Kasprowicza 31 lok 3, 01-817 Warszawa
tel.: 48 22 225 28 50 tel./fax.: 48 22 465 80 26
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
20 stycznia 2017 - Gdańsk
Centrum Szkoleniowe zlokalizowane w ścisłym centrum miasta
Sprawozdania o odpadach komunalnych. Wypełnianie i analiza zmian. szablony dla gmin, PSZOK-ów i odbierających odpady
Inne lokalizacje i terminy
Warszawa - 24 stycznia 2017

Wprowadzane są kolejne zmiany w zakresie sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy zobligowane są złożyć już na nowym formularzu sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. do WIOŚ i Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 marca 2017 r. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do złożenia sprawozdania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za 2016 rok w terminie do 31 stycznia 2017 roku. W tym samym terminie podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do złożenia sprawozdania za drugie półrocze 2016 roku. Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego omówimy szczegółowo wszystkie rubryki nowych tabel i przeanalizujemy wprowadzone zmiany. Kluczowe zagadnienia:
  • Szczegółowe omówienie wszystkich Działów Formularzy Sprawozdawczych (część opisowa i praktyczna)
  • Zasady obliczania poziomu ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (PMTS)
  • Jak wykorzystać dane z RIPOK? Jakie informacje Zarządzający Regionalną Instalacją jest zobligowany przekazywać na mocy ustawy?
  • Nowy Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, dane z GUS a dane wejściowe do obliczeń
  • Sprawozdanie „zerowe” podmiotu odbierającego – nowe rozwiązania
  • Nowe obowiązki dla prowadzących Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  • Transport odpadów, zasady selektywnej zbiórki, nowa ewidencja odpadów - analiza planowanych i wprowadzonych w życie zmian prawnych
Szkolenie prowadzi: praktyk - specjalista ds. ochrony środowiska, od ponad dziesięciu lat w branży gospodarki odpadami komunalnymi - obecnie na stanowisku zastępcy kierownika Działu Logistyk i Ochrony Środowiska w RIPOK. Posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Audytor systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001. Jako wykładowca bardzo wysoko oceniany przez uczestników za wiedzę i umiejętność jej przekazania. Szkolenie ma charakter interaktywny, przewidzieliśmy czas na dyskusję i pytania, a po zakończeniu szkolenia dodatkowo przeznaczyliśmy czas na indywidualne konsultacje dla zainteresowanych.