HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
tel.: 48 22 225 28 50 kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
28 lutego 2013 - Warszawa
Komercjalizacja SP ZOZ w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej i jej nowelizacji - warsztaty dla jednostek samorządu terytorialnego i placówki leczniczej

Warsztaty dedykowane były potrzebującym praktycznej wiedzy i przykładów jak zorganizować i przeprowadzić proces komercjalizacji placówki leczniczej pod względem organizacyjno-formalnym. Nacisk położono na przekazanie wiedzy o kolejności kroków od decyzji, prawidłowo przygotowanej dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych (w tym podatkowych), oraz prawnych. Punkt widzenia organu założycielskiego oraz placówki przekształcanej, ze wskazaniem obszarów do wspólnej pracy obu zaangażowanych stron. Wszystkie zagadnienia prawne i finansowe omawiane były na przykładach z komentarzem i praktycznymi wskazówkami w oparciu o „dobre praktyki” przekształconych w ubiegłym roku placówek. Główne zagadnienia seminarium:
  • Przygotowanie dokumentów i informacji niezbędnych do przekształcenia- w tym analiza przykładowego biznes planu
  • Kluczowe kwestie związane z wyceną i przekazaniem nieruchomości przez JST utworzonej nowej spółce (aspekty podatkowo – prawne)
  • Przygotowanie przez dyrektora sp zoz kwestionariusza przekształcenia – jak prawidłowo wypełnić kwestionariusz?
  • Ustalenie treści aktu przekształcenia oraz wpisane spółki do KRS- przykłady
  • Negocjacje i zawieranie ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed przekształceniem?
  • Jakie zobowiązania pozostawić w szpitalu, a jakie powinien przejąć organ założycielski?
Opinie uczestników seminarium: „Dobre przygotowanie teoretyczne prelegenta oraz duża wiedza praktyczna w realizacji procesu przekształcenia” SP ZOZ Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Milowice „Bardzo dobre przygotowanie prelegenta, różnorodność i szeroki zakres tematyczny”. Starostwo Powiatowe Gliwice Praktyczne znajomość poruszanych kwestii, otwartość na dyskusję i wnikliwa analiza zagadnień podczas szkolenia” Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Szkolenie merytoryczne. Informacje bardzo przydatne w praktyce Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej Bardzo duże kompetencje osoby prowadzącej, oparte o doświadczenia własne. Miejska Przychodnia Śródmieście w Łodzi
Polityka Prywatności