HALLMARK EVENTS
ul. Kasprowicza 31 lok 3, 01-817 Warszawa
tel.: 48 22 225 28 50 tel./fax.: 48 22 465 80 26
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
-
JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NA ZBIERANIE LUB PRZETWARZANIE ODPADÓW PO ZMIANACH PRZEPISÓW?
Poleć wydarzenie znajomemu »»

W trybie pilnym zostały uchwalone zmiany w ustawie o odpadach oraz inspekcji ochrony środowiska. Wpływają one istotnie na cały sektor gospodarki odpadami.
Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez praktyków, którzy przeanalizują wszystkie wprowadzone zmiany i na przykładach zaprezentują jakie działania podjąć, aby prawidłowo przygotować wniosek o wydanie decyzji na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Wśród omawianych tematów będą m.in.:
 
  • Wniosek o wydanie decyzji na zbieranie (przetwarzanie) odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów  – co powinny szczegółowo zawierać, jakie dokumenty przygotować, oczekiwania ze strony organów
  • Krótszy okres/czas magazynowania odpadów oraz prowadzenie wizyjnego monitoringu – jakie działania podjąć?
  • Zabezpieczenie roszczeń – analiza rozporządzenia - formy, zasady, czas, wyliczanie na przykładach konkretnych kwot
  • Operaty przeciwpożarowe – co mają zawierać, czego oczekiwać zlecając wykonanie?
 
Szkolenie prowadzą praktycy:
 
  • specjalista ds. ochrony środowiska, od ponad dwunastu lat w branży  gospodarki odpadami - obecnie na stanowisku zastępcy kierownika Działu Logistyk i Ochrony Środowiska w RIPOK, Posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Audytor TUV Nord Polska Sp. z o .o. w zakresie systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki odpadami. 
  • prawnik, który od ponad 10 lat zajmuje się komplekso­wą ob­słu­gą praw­ną przed­się­biorstw pro­wa­dzą­cych działal­ność w sektorze go­spo­dar­ki od­pa­da­mi. Bie­rze udział w procesach wewnętrznych mających na celu dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa, jak rów­nież w przy­go­to­wa­niu in­we­sty­cji budowlanych w po­sta­ci skła­do­wisk odpa­dów, instalacji RIPOK i oczysz­czal­ni ście­ków, przy­go­to­wu­jąc i ne­go­cju­jąc umo­wy, jak i bio­rąc udział w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych i sądowo administracyjnych w przedmiocie uzyskiwania decyzji środowiskowych.

Prawa Autorskie Copyright © 2019 Hallmark Events
Treści, Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące stronę Web: www.hallmarkevents.pl i www.he.waw.pl są własnością Hallmark Events. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "Copy free" lub "Bez ograniczeń". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Hallmark Events podlega ochronie prawa autorskiego. Hallmark Events zezwala na kopiowanie treści dokumentów publikowanych na stronie www.hallmarkevents.pl lub www.he.waw.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Hallmark Events. Pojedyncze dokumenty publikowane przez Hallmark Events w internecie mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.