HALLMARK EVENTS
ul. Kasprowicza 31 lok 3, 01-817 Warszawa
tel.: 48 22 225 28 50 tel./fax.: 48 22 465 80 26
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
-
ELEKTROMOBILNOŚĆ - PRAWNE, FINANSOWE I TECHNICZNE ASPEKTY WDROŻENIA NOWYCH PRZEPISÓW
Poleć wydarzenie znajomemu »»

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada wiele nowych obowiązków na podmioty publiczne w zakresie zakupu i promocji pojazdów elektrycznych. Pojawia się nowy zakres działań związanych z planowaniem infrastruktury paliw alternatywnych.

Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do końca 2018 roku przygotować analizę kosztów i korzyści związaną z wykorzystaniem pojazdów zeroemisyjnych. Zapraszamy na ogólnopolskie seminarium poświęcone całościowo kwestią wdrożenia nowych przepisów, zarówno jeśli chodzi
o zakup i użytkowanie pojazdów zeroemisyjnych jak i budowy infrastruktury paliw alternatywnych.

Główne zagadnienia:
  • Sporządzenie analizy kosztów i korzyści przy wykorzystaniu transportu zeroemisyjnego - zakres i kluczowe elementy analizy
  • Budowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych (ogólnodostępna oraz stacje ładowania autobusów elektrycznych) - jak zaplanować i wdrożyć takie działania?
  • Zamówienia publiczne na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i wiążące się z nimi wyzwania - jak przygotować specyfikacje?
  • Współpraca z operatorami systemów dystrybucji
  • Zmiana planów transportowych
  • Wymogi organizatora wobec operatora w zakresie posiadania floty autobusów zeroemisyjnych
  • Rozliczenia w rekompensacie przy zakupie i eksploatacji taboru zeroemisyjnego

Seminarium ma formę interaktywną, dlatego zachęcamy już teraz do wysyłania na nasz w/w adres e-mail pytań na które chcieliby Państwo usłyszeć odpowiedzi. Gwarantujemy czas na dyskusję i zadawanie pytań także w trakcie seminarium, a po zakończeniu seminarium dodatkowo przeznaczyliśmy czas na indywidualne konsultacje dla zainteresowanych.

Seminarium prowadzą praktycy, m.in. eksperci, którzy od lat zajmują się zagadnieniami prawnymi, finansowymi i technicznymi w zakresie organizacji, funkcjonowania i finansowania transportu i komunikacji miejskiej.

Wśród prelegentów są m.in: 
 
Grzegorz Filipowicz-  Senior Associate / Infrastructure and Energy Practice DZP. Specjalista z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska  i regulacji procesów inwestycyjnych. Koncentruje się w szczególności na przepisach dotyczących wspierania odnawialnych źródeł energii, zagadnieniach koncesyjnych, a także kwestiach prawnych projektów z perspektywy regulacji energetycznych procesu budowlanego (postępowanie administracyjne).

Anna Glapa - Partner / Praktyka Infrastruktury i Energetyki DZP. Specjalizuje się we wszelkich aspektach związanych z transportem, pomocą publiczną (w tym z restrukturyzacją przedsiębiorstw), prawem administracyjnym, jak również w zagadnieniach dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Doradza przedsiębiorstwom w sektorze transportowym (w ramach transportu kolejowego, lotniczego, lokalnego transportu zbiorowego) zarówno w sprawach związanych ze świadczeniem usług, jak i infrastrukturą, czy przy projektach dotyczących środków transportu. Współpracuje z największymi operatorami przewozów pasażerskich na polskim rynku. Doradza także przy realizacji projektów infrastrukturalnych i pracuje m.in. nad optymalnymi strukturami realizacji projektów, pod kątem możliwych do zastosowania instrumentów/form prawnych czy źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego wsparcia publicznego.

Marcin Gromadzki - zawodowo związany z transportem od 1989 r., od 1992 r. rzecznik prasowy i projektant komunikacji w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Absolwent ekonomiki transportu na Wydziale Ekonomicznym UG, bliski współpracownik prof. Olgierda Wyszomirskiego. Działalność gospodarczą pod szyldem Public Transport Consulting prowadzi od 2008 r., przenosząc teorię i doświadczenia z Gdyni na inne obszary. Na zespół stałych współpracowników PTC składa się około 30 ekspertów, specjalizujących się w problematyce: kształtowania oferty przewozowej na podstawie analizy wyników badań marketingowych, rozliczeń świadczonych usług przewozowych, konstruowania planów transportowych i specyfikacji warunków zamówień na usługi przewozowe, wdrażania rozkładów jazdy.

Grzegorz Grzegrzółka -  Absolwent  Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 17 lat związany z branżą energetyczną oraz sektorem transportu publicznego. Specjalizuje się m.in. w systemach zasilania gwarantowanego oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań energoelektronicznych dla magazynów energii i fotowoltaiki. Koordynował m.in. proces opracowania i wykonania układów energoelektronicznych do pierwszego w Polsce magazynu energii.  W pracy zawodowej zajmuje się również stacjami zasilającymi SN, systemami potrzeb własnych oraz specjalistycznymi systemami zasilania wymaganymi w wojsku, przemyśle chemicznym i lotniczym. W firmie MEDCOM odpowiada także za projekty związane z ładowaniem autobusów elektrycznych i rozwój stacji szybkiego ładowania. Wprowadzał na polski rynek pierwsze ładowarki dla e-busów, w tym także ładowarki wykorzystujące technologię SiC.

dr Marcin Wołek - Katedra Rynku Transportowego, Uniwersytet Gdański,  od 1998 r. radny Miasta Gdyni, przewodniczący Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej. Kierownik projektu TROLLEY (Program dla Europy Środkowo-Wschodniej) na Uniwersytecie Gdańskim, członek Komitetu Doradczego
w projekcie LINK (7FP), członek Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Współpracownik czasopism fachowych „Autobusy” oraz „Transport i Komunikacja”. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów, referatów oraz ekspertyz z dziedziny transportu kolejowego, transportu miejskiego, badań marketingowych oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert i podwykonawca w projektach europejskich takich jak SPUTNIC, CIVITAS Guard, NICHES, ELTISPLUS.
   

Michał Wojciechowski - Senior Associate / Praktyka Infrastruktury i Energetyki DZP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z krajowym oraz unijnym prawem zamówień publicznych, jak również z szeroko pojętą tematyką umów w procesie inwestycyjnym. W swojej codziennej pracy doradza podmiotom gospodarczym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi) oraz na etapie samej realizacji umowy zawartej w rezultacie przeprowadzonego postępowania. Zaangażowany jest także w projekty współfinansowane ze środków unijnych związane z problematyką nakładania tzw. korekt finansowych. Oprócz tego prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu prawa zamówień publicznych.

Tomasz Zielenkiewicz - Associate / Praktyka Infrastruktury i Energetyki  DZP. Specjalizuje się w administracyjnoprawnych oraz cywilnoprawnych aspektach funkcjonowania sektorów regulowanych, w szczególności sektora transportu drogowego i kolejowego, z uwzględnieniem specyfiki zbiorowego transportu publicznego.  W szczególności Tomasz posiada doświadczenie w doradztwie w ramach postępowań administracyjnych (prowadzonych przez organy regulacyjne), sądowoadministracyjnych oraz procesów sądowych –związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców z sektora transportu drogowego oraz kolejowego. Doświadczenie Tomasza obejmuje także doradztwo kontraktowe z uwzględnieniem specyfiki branży transportowej. Uczestniczył w pracach nad procesem restrukturyzacji największego polskiego przewoźnika kolejowego. Zajmował się ponadto opracowywaniem struktur dystrybucyjnych oraz funkcjonowaniem sklepów i serwisów internetowych, jak również pomocą prawną w zakresie reguł ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji na rynkach regulowanych. Naukowe zainteresowania Tomasza obejmują w szczególności kwestie ekonomicznej analizy prawa.

Prawa Autorskie Copyright © 2020 Hallmark Events
Treści, Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące stronę Web: www.hallmarkevents.pl i www.he.waw.pl są własnością Hallmark Events. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "Copy free" lub "Bez ograniczeń". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Hallmark Events podlega ochronie prawa autorskiego. Hallmark Events zezwala na kopiowanie treści dokumentów publikowanych na stronie www.hallmarkevents.pl lub www.he.waw.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Hallmark Events. Pojedyncze dokumenty publikowane przez Hallmark Events w internecie mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.
Polityka Prywatności