HALLMARK EVENTS
ul. Kasprowicza 31 lok 3, 01-817 Warszawa
tel.: 48 22 225 28 50 tel./fax.: 48 22 465 80 26
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
-
NOWE ZASADY KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM JST Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W USTAWACH Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 ROKU. CELE ZARZĄDCZE W KONTRAKTACH MENEDŻERSKICH. ASPEKTY PODATKOWE I KADROWE.
Poleć wydarzenie znajomemu »»

Dnia 16 grudnia 2016 roku Sejm uchwalił dwie ustawy:  „Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym” oraz „Ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym”.
Ustawy te zmieniają wiele przepisów dotychczas obowiązujących w JST, także „Ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”, gdzie wprowadzono sankcję finansowe dla JST za niewdrożenie ustawy.
 
Jest już coraz mniej czasu na wdrożenie zmian związanych z nowym sposobem zatrudniania i wynagradzania zarządów i rad nadzorczych spółek JST.
 
Zapraszamy na praktyczne seminarium poświęcone wdrożeniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, gdzie oprócz zmian prawnych wprowadzanych 16 grudnia omówimy kwestie podatkowe, prawne i kadrowe zawieranych kontraktów menedżerskich.
 
Na seminarium omówimy przykładowe projekty uchwał, celów zarządczych oraz przykładowy kontrakt menedżerski. 
 
 
Główne zagadnienia:

 
•  „Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym” oraz „ o zasadach zarządzania mieniem państwowym” – konsekwencje zmian dla JST i ich spółek
• Przykłady projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków organów nadzorujących oraz zarządzających
• Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego – obowiązkowa podstawa wymiaru oraz mnożnik – przykłady
• Umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji – przykładowy kontrakt menedżerski, zapisy newralgiczne podlegające prawu pracy, aspekty podatkowe i kadrowe
• PIT, VAT, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kontraktach menedżerskich
• Obligatoryjna część stała oraz część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego – przykłady
• Realizacja celów zarządczych a wysokość wynagrodzenia członków organu zarządzającego – jakie zapisy można zastosować w uchwale, jak przełożyć to na zapisy kontraktu?

 
Po każdym wystąpieniu przewidzieliśmy czas na dyskusję i pytania ze strony uczestników.

Seminarium prowadzą praktycy zajmujący tematem przekształceń własnościowych i nadzoru właścicielskiego, a także doradcy podatkowi, którzy specjalizują się w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w tym między innymi:
 
Marek Jarocki
Zajmuje stanowisko Partnera w dziale podatkowym EY w Warszawie, w zespole People Advisory Services. Rozpoczął pracę w EY w 2002 r. Wcześniej pracował w dziale podatkowym w Arthur Andersen. Marek ma duże doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ukończył MBA na University of Quebec w Montrealu (UQAM), studia w Szkole Głównej Handlowej (SGH), a także studia na wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Autor licznych publikacji na temat podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych i współautor komentarza do ustawy o PIT. Często również jest prelegentem na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce podatkowej.


Grzegorz Piliszek
Manager i adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Droit des affaires europeen et francais na Université de Poitiers (Francja). Posiada również dyplom Specjalisty ds. kadr i płac i szerokie doświadczenie w dziedzinie optymalizacji kosztów pracowniczych, w tym składek ZUS w Polsce i w Europie.
 

Michał Balicki
Associate i adwokat, Menedżer Projektu w Kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k. Dołączył do zespołu Ernst & Young w 2014 roku, wcześniej pracował w renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej. Absolwent prawa na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 r. wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i doradzaniu przy przygotowywaniu dokumentów z zakresu prawa pracy, i.e. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenia i porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę,  umowy o delegowanie pracowników, także uczestniczy w przygotowywaniu i opiniowaniu regulacji wewnętrznych pracodawców i.e. regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, regulaminów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp. Świadczył również dla wielu podmiotów doradztwo przy wdrażaniu elastycznych form współpracy z menedżerami, projektowaniu polityki wynagradzania  oraz projektowaniu systemów zmiennych wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń opartych o instrument finansowy.
 
Zespół People Advisory Services

W ramach EY działa zespół specjalistów w obszarze People Advisory Services, który posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego dotyczącego kontraktów menedżerskich oraz odzyskiwania składek ZUS.
Doradza w zakresie projektowania struktur wynagradzania menedżerów, możliwości zmiany zatrudnienia z umowy o pracę na kontrakt menadżerski. Wspieraliśmy w odpowiednim zarządzaniu ryzykiem związanym z kwestiami podatkowymi oraz składkami  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku ze zmianą formy zatrudnienia, a także w określaniu celów zarządczych dla menedżerów oraz kontroli ich realizacji. 
 
Zespół PAS posiada także doświadczenie w zakresie związanym ze zmniejszaniem obciążeń z tytułu składek ZUS, ze szczególnym uwzględnieniem składki wypadkowej, wielokrotnie i skutecznie pomagając w analizie rozwiązań aktualnie stosowanych w tym zakresie oraz w przeprowadzeniu analiz prawnych w celu zapewnienia zgodności wskazanych rozwiązań z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami klientów. Jego wsparcie przyczyniło się do znacznego obniżenia kosztów pracy wynikających z ZUS.
 

O firmie EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 230 000 pracowników, których łączą wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom wysokiej jakości usług. Misją EY jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better Working World”. Firma pomaga swoim pracownikom, klientom i społecznościom, w których funkcjonuje wykorzystać ich potencjał.
EY ma biura w ponad 150 krajach, dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce ma blisko 2500 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych.


Prawa Autorskie Copyright © 2018 Hallmark Events
Treści, Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące stronę Web: www.hallmarkevents.pl i www.he.waw.pl są własnością Hallmark Events. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "Copy free" lub "Bez ograniczeń". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Hallmark Events podlega ochronie prawa autorskiego. Hallmark Events zezwala na kopiowanie treści dokumentów publikowanych na stronie www.hallmarkevents.pl lub www.he.waw.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Hallmark Events. Pojedyncze dokumenty publikowane przez Hallmark Events w internecie mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.