HALLMARK EVENTS
ul. Secemińska 7 lok 50, 01-485 Warszawa
kom.: 796 903 550
e-mail: HE (at) hallmarkevents.pl
Zapraszamy: Pn-Pt: 9.00-16:30
pl en
Ta strona wykorzystuje ciasteczka zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o wykorzystaniu i możliwości zmiany ustawień znajdziesz w polityce cookies
Akceptuję!
Hallmark Events jest niezależnym organizatorem autorskich wydarzeń: konferencji, seminariów dla biznesu, samorządów oraz instytucji państwowych. Od 2008 roku przygotowujemy projekty dostarczające wiedzę ekspercką uczestnikom naszych wydarzeń, która pomaga podejmować trafne decyzje, nawiązywać cenne kontakty oraz skutecznie planować rozwój samorządu, firmy a nawet kariery osobistej. Miło nam poinformowac iż gościliśmy już ponad 5 tysiecy uczestników na blisko 200 spotkaniach, wielu z Państwa bywa u nas regularnie, poleca nas swoim znajomym -  za co serdecznie dziękujemy.

Misja

To wspieranie wszelkich podmiotów rynkowych oraz organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych w rozwijaniu efektywnej współpracy, pozyskiwaniu rzetelnej i praktycznej wiedzy, ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość świadczonych usług przez HALLMARK EVENTS.

Wartość

Nasze projekty koncentrują się na dostarczeniu i pokazaniu wykorzystania najświeższych informacji o trendach zmian, uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych zachodzących w danym temacie. Przygotowanie każdego projektu poprzedzamy dogłębną analizą rynku i potrzeb potencjalnych uczestników, co bardzo dobrze odzwierciedla nasze motto „At quality first”. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi bądź pytania dotyczące naszej działalności zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: HE (at) hallmarkevents.pl
Ochrona danych osobowych w Hallmark Events

Szanowni Państwo,

W dniu 25.05.2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki rodzaj Państwa danych osobowych przetwarzamy?

Powierzone nam przez Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach zapewnienia niezakłóconego dostępu do informacji o naszych usługach, jak również w celu zapraszania Państwa na organizowane przez nas wydarzenia.

Nasze zaproszenia i usługi kierujemy do: Biznesu, Sektora Publicznego: Rządowego (na szczeblach centralnym oraz wojewódzkim), Samorządowego a nie do osób indywidualnych.
Dane jakie gromadzimy związane są bezpośrednio z przedmiotem naszej działalności. Zawierają one: imię i nazwisko, nazwę instytucji lub firmy, adres siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON), numer PESEL (w przypadku pracowników oraz współpracowników), dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i faksu, stanowisko zajmowane przez Panią/ Pana w ramach Państwa organizacji, numer rachunku bankowego (w przypadku wystawiania faktur). Gromadzimy również informacje dostępne w ogólnodostępnych mediach związane z Państwa działalnością biznesową / zakresem kompetencji instytucji.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Hallmark Events Katarzyna Sagun z siedzibą przy ul. Kasprowicza 31 lok 3, 01-817 w Warszawie.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Z Administratorem może się Pani/ Pan kontaktować za pomocą adresu e-mail: HE@he.waw.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?
Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres funkcjonowania naszej firmy, bądź do momentu wycofania zgody. Pani/ Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych rozmów telefonicznych, e-mailingowych zapytań, z kwestionariuszy ankietowych których ewaluację robimy po każdym zrealizowanym wydarzeniu (konferencji, seminarium, warsztatach, szkolenie), ze źródeł publicznie dostępnych oraz w sposób ręczny lub/i telefoniczny w związku z podaniem danych w trakcie bieżącej współpracy.

Kto może zapoznawać się z Państwa danymi osobowymi?
Dane osobowe będziemy przekazywać tylko osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania powierzonych obowiązków. Odbiorcami danych (bez możliwości dysponowania nimi) są również Uczestnicy naszych wydarzeń (podczas podpisywania listy Uczestników), a także Prelegenci w czasie przygotowywania odpowiedzi na zgłaszane wcześnie pytania, oraz do samego wystąpienia. Organizator może udostępniać dane osobowe Uczestników i Zgłaszających podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości – na żądanie tych organów.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Administrator dokłada należytych starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Jakie mają Państwo uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zawarcia lub wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony. W związku z powyższym przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. Ponadto ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kontakt do Administratora lub wysłanie poczty zatytułowanej NIE na adres e-mail nadawcy z którego przyszło zaproszenie, lub wypisanie się z listy do zaproszeń dostępnej na stronie www poprzez którą nastąpił zapis. Licząc na profesjonalną współpracę przy tworzeniu i realizacji naszych projektów, mając na względzie pozytywne doświadczenia naszych Klientów, Partnerów i Współpracowników ciągle dokładamy wszelkich starań, aby dobro i bezpieczeństwo naszych Klientów (w tym ich danych osobowych) stały nadal na jak najwyższym poziomie.
 
Zespół Hallmark Events
Polityka Prywatności